auto
uk
GO

оцінить нас:

Умовний спосіб дієслова

Умовний спосіб дієслова (Congiuntivo)

Умовний спосіб дієслова  вживається для того, щоб висловити  емоції, суб'єктивну думку, бажання або припущення.

Congiuntivo має такі форми: Presente (теперішнього часу), Passato (минулого часу), Imperfetto (тривалого минулого часу), Trapassato (складного минулого часу).

Час умовного способу дієслова збігається не з моментом мовлення, а з тим часом, який має дієслово головного речення.

 

Для того, щоб утворити форму Congiuntivo Presente потрібно змінити закінчення дієслова на такі:

У дієсловах I групи відмінювання : parlare - io, tu, lui / lei- parli, noi parliamo, voi parliate, loro parlino.

 Non sono convinta che parli la verità. - Я не впевнена, що він говорить правду.

У дієсловах II і III групи відмінювань: scrivere - io, tu, lui / lei - scriva, noi scriviamo, voi scriviate, loro scrivano; dormire - io, tu, lui / lei - dorma, noi dormiamo, voi dormiate, loro dormano.

Spero che lui scriva oggi un rapporto che io aspetto da una settimana.- Я сподіваюся, що сьогодні він напише звіт, який я чекаю вже тиждень.

Mi pare che loro non dormano ancora. - Мені здається, що вони ще не сплять.

 

Звичайно існують дієслова, які не підлягають відмінювання за основним правилом і утворюють свої форми. До них відносяться:

1) Неправильні дієслова:

essere: io, tu, lui / lei - sia, noi siamo, voi siate, loro siano;

Penso che lui non sia stato sincero. - Думаю, що він  був не щирим.

avere: io, tu, lui / lei - abbia, noi abbiamo, voi abbiate, loro abbiano;

Questo è il film più stupido che abbia mai visto. - Цей фільм найдурніший, з усіх, що я бачив.

2) Модальні дієслова, які також часто не змінюються за основним правилом:

potere: io, tu, lui / lei -possa; possiamo; possiate; possano.

volere: io, tu, lui / lei -voglia; vogliamo; vogliate; vogliano.

dovere: io, tu, lui / lei - debba (deva); dobbiamo; dobbiate; debbono.

sapere: io, tu, lui / lei -sappia; sappiamo; sappiate; sappiano.

3) Інші дієслова, що утворюють свої форми не за загальним правилом.

dare: io, tu, lui / lei - dia; diamo; diate; diano.

Spero che Simona dia il farmaco al nostro cane. - Сподіваюся, що Симона дасть ліки нашій собаці.

dire: io, tu, lui / lei - dica; diciamo; diciate; dicano.

Signora, mi dica qual'anello preferisce? Questo con il brillante o quello con smeraldo? - Синьйора, ви скажете мені яке кільце вибрали? З діамантом чи зі смарагдом?

andare: io, tu, lui / lei - vada; andiamo; andiate; vadano.

Speriamo che le cose a Kiev vadano bene. - Сподіваємося, що в Києві все добре.

uscire: io, tu, lui / lei - esca; usciamo; usciate; escano.

Prima che  usciate di casa vi farò un baccione. - Перш ніж ви вийдете з будинку, я вас поцілую.

Список всіх таких дієслів зазвичай представлений в граматичних примітках в словниках.

 

Основні випадки використання Congiuntivo:

- Коли у головному реченні представлені дієслова, що виражають почуття або бажання, наприклад - volere, desiderare, preferire, sperare, тоді в підрядному використовується Congiuntivo.

Voglio che il mio marito mi compri una pelliccia. - Хочу, щоб чоловік купив мені шубу.

- Головне речення висловлює прохання або наказ - ordinare, pregare, chiedere, permettere, proibire

Mia madre permette che io esca ogni sera. - Моя мама дозволяє мені гуляти щовечора.

- Після дієслів, що виражають сумнів або припущення - pensare, credere, dubitare, suporre.

Penso che lei sia già qui. - Я думаю, що вона вже тут.

Carla dubita che l'estate prossima riesca ad andare in vacanza. - Карла сумнівається, що наступного літа вона зможе поїхати у відпустку.

- Дієслова, що виражають емоції: essere felice, essere contento, essere lieto, aver paura, temere, essere sorpreso, essere scontento, essere spiacente, essere dolente.

Ho paura che tu arrivi più presto. - Я боюся, що ти приїдеш раніше, ніж потрібно.

Sono felice che Laura e Marco si sposino in Maggio. - Я радий, що Лаура і Марко одружаться в травні.

 

При появі певних дієслів і стійких фраз в реченні також необхідно використовувати Congiuntivo. До них відносяться:

- Non sono certo / non sono sicuro (Я не впевнений)

- Non sono convinto (Я не переконаний)

- Mi pare / sembra (Мені здається)

- Direi (Я б сказав)

- Immagino (Уявляю)

- Suppongo (Гадаю)

- E 'probabile (Ймовірно), E' improbabile (неймовірно), E 'possibile (можливо), E' impossibile (неможливо)

 

Congiuntivo Passato

Щоб утворити Congiuntivo Passato необхідно використати форми дієслів essere і avere в Congiuntivo presente і Participio passato смислового дієслова.

Spero che le lettere siano arrivate. - Сподіваюся, що листи вже дійшли.

 

Існують такі випадки вживання Congiuntivo:

- У залежних фразах: Ci dispiace che non abbiamo sentito il tuo concerto ieri. - Нам шкода, що ми не потрапили на твій вчорашній концерт

- Коли залежне речення висловлює кінцеву мету дії і поєднується сполучниками perchè, affinchè

Dovete raccontargli tutto perche lui capisca il vostra problema. - Щоб він зрозумів вашу проблему, ви повинні все розповісти.

- Коли залежне речення  висловлює поступальну дію і приєднується сполучниками sebbene, benchè, nonostante che

Laura continua a mangiare molto sebbene lei sia già grassa.- Лаура продовжує багато їсти, хоча і так вже товста.

- Коли залежне речення виражає  умову і присутні сполучники a patto chè, purchè

Comprerò i biglietti a questo concerto a patto chè tu accetti la mia proposta di andarci.- Я куплю квитки на цей концерт за умови, що ти приймеш мою пропозицію піти туди.

 

Якщо підрядне речення підпорядковане головному в минулому часі, тоді використовується Congiuntivo Imperfetto та Congiuntivo Trapassato.

Щоб утворити Congiuntivo Imperfetto, потрібно додати такі закінчення до основи дієслова:

- У I відмінюванні - parlare: io, tu - parlassi, lui / lei - parlasse; parlassimo; parlaste; parlassero.

Pensavo che loro parlassero con i cinesi. - Я думав, що вони говорили з китайцями.

- Для II групи відмінювання - vedere: io, tu - vedessi, lui / lei - vedesse; vedessimo; vedeste; vedessero.

Speravamo che vedessi questo film. - Ми сподівалися, що ти побачив цей фільм.

- в III групі відмінювання - partire: io, tu - partissi; lui - partisse; partissimo; partiste; partissero.

Era necessario che lei partisse fra due settimane. - Їй потрібно було виїхати через два тижні.

 

Дієслово avere в Congiuntivo Imperfetto відмінюється за загальним правилом:

Avere: io, tu -avessi, lui / lei - avesse; avessimo; aveste; avessero.

Era chiaro che non avessero niente da regalarmi. - Було ясно, що у них не було чого подарувати мені.

А що стосується  essere , воно є винятком:

Essere: io, tu -fossi, lui / lei - fosse; fossimo; foste; fossero.

Supponevo che lui non fosse il mio fratello. - Я припускав, що він не був моїм братом.

 

Також винятками є:

Fare: io, tu -facessi, lui / lei - facesse; facessimo; faceste, facessero.

Credevamo che facessimo una sorpresa incredibile. - Ми вірили в те, що зробимо незабутній сюрприз.

Dire: io, tu -dicessi, lui / lei - dicesse; dicessimo; diceste; dicessero

Credevo che lei dicesse dove trovare il catalogo. - Я вірив, що вона скаже де знайти каталог.

Dare: io, tu - dessi, lui / lei - desse; dessimo; desseste; dessero.

Pensavo che il dottore mi desse qualche medicina. - Я думав, що доктор дасть мені якісь ліки.

 

Для утворення форм Congiuntivo Trapassato використовуються avere / essere (Congiuntivo imperfetto) + Participio passato  смислового дієслова.

Speravo che ieri la lettera fosse arrivata che aspettavo da molto tempo. - Я сподівався, що вчора прийшов лист, на який я дуже довго чекав.

 

Розглянемо способи утворення  всіх форм Congiuntivo на прикладі одного речення:

1) Sono felice che i miei genitori tornino dalla vacanza presto. - Я радий, що мої батьки повернутися раніше з відпустки.

2) Ero felice che i miei genitori tornassero ...- Я був радий, що мої батьки повернулися ...

3) Sono felice che i miei genitori siano tornati. - Я радий, що мої батьки повернулися.

4) Ero felice che i miei genitori fossero tornati. -Я був радий, що мої батьки повернулися.

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)
M
місія
V
бачення
C
причина

Наша місія – зробити переклад більш доступним, де б ви при цьому не знаходились: в дорозі, на діловій зустрічі, на навчанні чи вдома. Зробити його простим та швидким, а дизайн – легким для сприйняття. Ми хочемо зруйнувати стіну складнощів сприйняття зарубіжних мов

Оцінить наш проект

Auto
російська
англійська
українська
польська
латинська
німецька

Вci 104 мови
російська
англійська
українська
польська
латинська
німецька
Вci 104 мови
як користуватись