auto
uk
GO

оцінить нас:

Неособові форми дієслова

Неособові форми дієслова: Infinito.

В італійській мові існує три неособових форми дієслова - інфінітив, дієприкметник і герундій. Кожна з даних форм має свої особливості вживання в мові. Розглянемо докладніше.

 

1) Інфінітив (Infinito) виражає нойпростішу дію дієслова. Має дві часових форми: Infinito presente (semplice)  та Infinito passato (composto).

Infinito presente (semplice) - звичайна форма дієслова: parlare, andare, svegliarsi.

Infinito passato (composto) - позначає дію яка вже відбулася. Ця форма складається з інфінітивів avere, essere та Participio passato узгодженого в роді і числі з підметом: aver parlato, essere andat-o / -a/ -i.

Ti ho portato la rivista. Dopo averla letta, restituiscimela. - Я приніс тобі журнал, після того як прочитаєш, поверни мені його.

Capiscono di essere arrivati. - Вони розуміють, що приїхали.

У зворотних дієслів зворотний займенник узгоджується в особі і числі з підметом. - Domani devi alzarti presto. Завтра тобі потрібно рано встати.

 

У пасивному стані форми інфінітивів такі:

- Infinito presente: essere lavat-o / -a / -i (I piatti devono essere lavati subito dopo il pasto. - Тарілки повинні бути вимиті після їжі.)

- Infinito composto: essere stato lavato (Dopo essere stata invitata alla festa di Marco, Patrizia decise di farsi fare un bel vestito. - Після того як вона була запрошена на свято до Марко, Патриція вирішила замовити собі пошиття сукні.)

Інфінітив може вживатися незалежно від інших членів речення - Infinito indipendente, або за допомогою прийменників (Infinito dipendente).

 

Infinito indipendente вживається:

- В емоційно забарвлених та окличних реченнях (Cosa fare? A chi rivolgermi?)

- У конструкціях (sono Io che ...; essere il primo a fare qc .; essere ... a fare qc; ecco fare qc)

Lui sara il primo a farmi questa domanda. - Він перший задасть мені це питання.

Fu Roberta a rispondergli. - Саме Роберта відповіла йому.

Eccolo arrivare! - Ось він і приїхав!

- У наказовому способі та завданнях - Tradurre in italiano!

- У заборонах: non sporgersi dal finestrino - не висовуватися з вікна!

Infinito dipendente:

- У складі дієслівного присудка: Non so che dire.

- В складі синтаксичної конструкції: прямий додаток + інфінітив, яка використовується після дієслів чуттєвого сприйняття. Vedo i bambini giocare nel giardino. - Я бачу як діти грають в саду.

- В каузативній конструкції far fare qc a qd - змусити когось зробити щось.

Laura si è fatta fare un bel tailleur. - Лаура замовила собі гарний костюм.

Vieni ti faccio assaggiare una nuova torta. - Приходь, я пригощу тебе новим тортом.

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)
M
місія
V
бачення
C
причина

Наша місія – зробити переклад більш доступним, де б ви при цьому не знаходились: в дорозі, на діловій зустрічі, на навчанні чи вдома. Зробити його простим та швидким, а дизайн – легким для сприйняття. Ми хочемо зруйнувати стіну складнощів сприйняття зарубіжних мов

Оцінить наш проект

Auto
російська
англійська
українська
польська
латинська
німецька

Вci 104 мови
російська
англійська
українська
польська
латинська
німецька
Вci 104 мови
як користуватись