auto
uk
GO

оцінить нас:

Герундій

Неособові форми дієслова: Герундій (Gerundio)

Герундій в італійській мові буває двох видів: Gerundio presente (теперішнього), Gerundio passato (минулого часу).

 

1) Gerundio presente утворюється за допомогою додавання закінчень -ando, - endo до основи дієслова (в активному заставі).

Для дієслів I групи відмінювання -ando: parlando (говорячи). У II і III группах відмінювання - endo: scrivendo, partendo (від’їжджаючи).

У пасивному стані форма буде такою - essendo scritt-o / -a / -i, при цьому в пассивному стані Gerundio presente може бути тільки від перехідних дієслів.

Essendomi svegliata troppo presto, ho deciso di fare una passeggiata. - Прокинувшись занадто рано, я вирішила прогулятися.

Вживається Gerundio presente для вираження одночасної дії з дією дієслова в головному реченні. - Leggendo il giornale prendo il suo solito caffè. (Я зазвичаю п'ю каву, читаючи журнал)

 

2) Gerundio passato в активному стані  - avendo / essendo + Participio passato смислового глагола.В пасивному - essendo stato scritt-o / -a / -i. При цьому перехідні дієслова відмінюються з avere і можуть утворювати пасивну форму.

Essendo ammirato da tutti il quadro fu messo dirimpetto al'uscio, ben in vista. - По скільки картиною все захоплювалися, її повісили навпроти входу, на найвиднішому місці.

Essendo stata lavata bene, la macchina sembra nuova. - Після того, як її вимили, машина здається новою.

Вживається Gerundio passato для вираження дії, яка передує головному часу. Avendo letto il giornale, la metta da parte. - Прочитавши газету, я поклав її в сторону.

 

Крім цього Gerundio вживається:

- У підрядних часу: Dipingendo questo quadro, pensavo a te - Малюючи цю картину, я думав про тебе.

- В складних підрядних  (а також коли перед герундієм стоїть частка pur): Essendo molto stanco, continua a lavorare lo stesso. - Не дивлячись на те, що він дуже втомився, продовжує працювати.

- У підрядних причини: Essendo tornato tardi non riusci a parlare con Elena. - Повернувшись додому пізно, йому не вдалося поговорити з Оленою.

- У підрядних способу дії: La ascoltava sorridendo- Вона слухала її, посміхаючись.

- У підрядних умови: Correndo si potrebbe arrivarci in un quarto d'ora - Бігом туди можна потрапити за чверть години.

- У  книжковій мові: La carrozza attendeva lì, davanti al portone ore e ore, non spontandosi che per cercare l'ombra. - Карета чекала біля входу годинами, рушаючи з місця лише для того, щоб знайти тінь.

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)
M
місія
V
бачення
C
причина

Наша місія – зробити переклад більш доступним, де б ви при цьому не знаходились: в дорозі, на діловій зустрічі, на навчанні чи вдома. Зробити його простим та швидким, а дизайн – легким для сприйняття. Ми хочемо зруйнувати стіну складнощів сприйняття зарубіжних мов

Оцінить наш проект

Auto
російська
англійська
українська
польська
латинська
німецька

Вci 104 мови
російська
англійська
українська
польська
латинська
німецька
Вci 104 мови
як користуватись