auto
uk
GO

оцінить нас:

Прийменник  (Preposizioni)

Прийменник  (Preposizioni)

В італійській мові прийменники - це службова частина мови, яка служить для зв'язки слів у фрази та речення. Також прийменники можуть виконувати функції відмінків, а в функції прийменників можуть бути інші фрази та слова такі, як - in mezzo a, dentro і інші.

У реченні прийменники стоять перед іменниками, займенниками і дієсловами в інфінітиві.

Основними формами прийменників є: di, da, a, in, su, per, tra (fra), con. Кожний з цех прийменників вживається в певному випадку.

 

Прийменник "a" вживається:

- З назвами міст і місцезнаходженням особи або предмета:

L'anno scorso Maria è arrivata a Parigi. -У минулому році Марія приїхала в Париж.

Sto andando al cinema. - Я йду в кіно.

Dopo aver letto, ho messo il libro a posto.- Після того як я прочитав книгу, я поклав її на місце.

- Коли є дія, спрямована на щось або до когось

Cosa stai facendo? - Chiamo a mia mamma. - Що ти робиш? - Дзвоню моїй мамі.

Roberto ha regalato il suo zaino preferito a suo figlio. - Роберто подарував синові свій улюблений рюкзак.

Також цей прийменник завжди буде зустрічатися з дієсловами: scrivere, parlare, telefonare, mandare, chiedere, prendere, dare

- При вказуванні точного часу: alle tre -в три години, a quarant'anni - в сорок років.

- Обов'язково використовується в фразах: cominciare a fare, continuare a fare, a proposito, a piedi, a destra, a volte

 

Прийменник "di" вживається:

- Для вираження приналежності предмета, його походження і відповіді на питання «чий?»:

Cos'è? - E 'un cofanetto di mia ma mma. -Що це? Це скринька моєї мами.

- Відповідь на питання «звідки», тобто походження?

Da dove si arrivato? - Sono arrivato di Potenza. Звідки ти приїхав? - З Потенци.

- Для позначення матеріалу (з чого?)

Il lavabo è fatto di marmo. - Раковина зроблена з мармуру.

- Позначення кількості

Un gruppo di stranieri - група іноземців

Una montagna di 3000 metri - гора,висотою 3000 метри

Un bicchiere di succo - стакан соку

Un chilo di caramelle - кілограм цукерок

- Позначення віку в фразах такого типу: Un gatto di cinque anni - п'ятирічна кішка

 

Що стосується прийменника "da", то він необхідний для:

- Позначення напрямку руху

 Domani mattina partirò da Mosca. - Завтра вранці я їду з Москви.

- Напрямок  руху до особи, схожий на давальний відмінок

Stasera comprerò una torta e andrò da mia amica migliore. - Сьогодні я куплю торт і піду до моєї найкращої подруги.

- З прикметниками libero da ...; assente da ...

Sei stato assente nel 'università da due mesi. - Ти був відсутній в університеті два місяці.

- Для вказівки певного відрізка часу :

Ti aspettavo da mezzogiorno a mezzanotte. - Я чекав тебе з полудня і до півночі.

 

Прийменник "in" вживається:

- Зз назвами країн, континентів та певним місцем знаходження

In Italia si mangiano bene. - В Італії їдять смачно.

Vorrei andare in biblioteca per trovare le opere di Vergilio.- Я хочу піти в бібліотеку і знайти твори Вергілія.

- Щоб позначити час

Ti manderò i documenti in giornata. - Я пришлю тобі документи протягом дня.

Potresti richiamarmi in un'ora? - Ти не міг би передзвонити протягом години?

 

Прийменник "su" використовується в таких випадках:

- Для позначення місцезнаходження предмета

La pizza calda è sul tavolo, servitevi! - На столі гаряча піца, пригощайтеся!

- Вводить додаток, який вказує на тему розмови

Di solito parliamo sulla musica italiana. -Зазвичай Ми говоримо про італійську музику

 

Прийменник "per" необхідний для:

- Вказівка на напрямку руху з такими дієсловами, як partire per ... proseguire per ...

Laura vorrebbe partire per le vacanza a Budapest.- Лаура хотіла б поїхати у відпустку в Будапешт.

- Вказівка на мету дії - Costruiamo la casa e facciamo non solo la stanza per i bambini, ma anche la stanza per gli ospiti. Ми ладом будинок і робимо не тільки дитячу, але і кімнату для гостей.

- Вказівка на проміжок часу. Siamo arrivati al mare per quatttro giorni. - Ми приїхали на море на чотири дні.

 

Прийменники "fra" "tra" мають однаковий смисл і використовуються для вираження часових значень.

Roberta tornerà a casa tra dieci giorni. - Роберта повернеться додому через десять днів.

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)
M
місія
V
бачення
C
причина

Наша місія – зробити переклад більш доступним, де б ви при цьому не знаходились: в дорозі, на діловій зустрічі, на навчанні чи вдома. Зробити його простим та швидким, а дизайн – легким для сприйняття. Ми хочемо зруйнувати стіну складнощів сприйняття зарубіжних мов

Оцінить наш проект

Auto
російська
англійська
українська
польська
латинська
німецька

Вci 104 мови
російська
англійська
українська
польська
латинська
німецька
Вci 104 мови
як користуватись