auto
uk
GO

оцінить нас:

 Кількісні числівники

Визначення та приклади

Кількісні числівники - це ті числівники, які позначають кількість предметів в цифрах - один (uno), tre (три), dieci (десять), venti (двадцять), trenta (тридцять), quaranta (сорок), cinquanta (п'ятдесят) , sessanta (шістдесят), settanta (сімдесят), ottanta (вісімдесят), novanta (дев'яносто) і т.д;

Il tredici è il mio numero fortunato. – Тринадцять - це моя щаслива цифра.

Abbiamo comprato quattro paio di scarpe per tutta la famiglia. - Ми купили чотири пари взуття для всієї родини.

Nel'università nostra il cento è un voto massimale. – У нас в університеті  максимальна оцінка це 100 балів.

Складні числівники обов'язково пишуться разом: 2017 - duemiladiciasette

 

Артикль перед кількісними числівниками не ставиться, крім наступних винятків:

1) Коли числівник вказує на всю кількість предметів, або осіб, які є в наявності:

I sei gatti. - Все шість котів.

2) Коли вказується століття, починаючи з тринадцятого використовуються такі форми:

Il Duecento (il'200) - il tredicesimo secolo - тринадцяте століття

«La Divina Commedia» è stata scritta nel quattordicesimo secolo (Trecento). ( «Божественна комедія» була написана в чотирнадцятому столітті.)

3) Коли вказуємо дату, то всі числа передаються кількісними числівниками з означеним артиклем: il diciannove gennaio, l'otto marzo. Але якщо хочемо сказати - перше число, наприклад il primo maggio - перша травня, то обов'язково використовуємо порядковий числівник.

4) Коли називаємо годину та час також використовується артикль:

Sono le tre - Зараз три години.

E 'le due e mezzo. - Половина третього.

Sono le quattro meno cinque. - За п'ять хвилин четверта.

5) Також артикль обов'язково використовується з конструкціями числівників, які позначають якийсь відрізок часу:

gli anni quaranta - сорокові роки.

 

За родами і числами кількісні числівники (Numeri cardinali) не змінюються.

Винятками є:

1) Числівник чол. роду Uno (Un) - один і числівник жін. роду Una (одна):

Una sorella (одна сестра),

un nonno (один дідусь),

uno zaino (один рюкзак).

2) Числівник mille (тисяча) змінюється за родом і в множині має форму mila:

Mille euro = 1000 €

Tremila euro = 3000 €

Також варто зауважити, що між числівником та іменником прийменник не ставляться.

Винятки лише - un millione di..., un milliardo di.

Un millione di persone hanno fatto uno sciopero. - Мільйон людей організували страйк.

 

Рейтинг сторінки:

0/5 (всього:0)
M
місія
V
бачення
C
причина

Наша місія – зробити переклад більш доступним, де б ви при цьому не знаходились: в дорозі, на діловій зустрічі, на навчанні чи вдома. Зробити його простим та швидким, а дизайн – легким для сприйняття. Ми хочемо зруйнувати стіну складнощів сприйняття зарубіжних мов

Оцінить наш проект

Auto
російська
англійська
українська
польська
латинська
німецька

Вci 104 мови
російська
англійська
українська
польська
латинська
німецька
Вci 104 мови
як користуватись